smalstus

smalstus
smalstùs, -ì adj. (4) 1. Š, L, Rtr, , NdŽ žr. smalsus 1: Nebūk toks smalstùs: ateis laikas – sužinosi Ds. Tavo duktė baisiai smalstì Rgv. Juk visi smalstieji ir paskalūnai buvo susimetę į Baltąjį kalną ir ten žiopsojo . ^ Nebūk toks smalstùs: greit pasensi Kp.
smal̃sčiai adv. Rtr: Smalsčiai žiūrėdavo .
2. MitI391, LL73, , Ds, Klov, , Brž, Zr mėgstantis gardėsius, skanumynus, stalgus, smailus: Smalstùs vaikas: nori saldainių Slč. Tokio da smalstaũs nemačiau: baigia visas uogas suspringt Km. Saldumynų buvo smalsti kaip vapsva Vaižg. Katė mūsų, rodos, nesmalstì, bet puodynėlę nuverčia Rm. Smal̃sčios karvės tuoj vasarojun ir vasarojun Šmn. Smalstesnis [gyvulys] įkiša ragus ir priemenėn TS1904,5. Ta bestija (meška) yra bjauri, ant medaus labai smalsti SPI273.
smal̃sčiai adv.; Sut.
3. Kos53 godus, gobšus: Anas buvo ant to smalstùs: pamatęs auksą, kur tau anas iškęs (ps.) Rk. Smalstus žmogus garbą duost, stebisi ir myli penigus MP162. O smalstamui ir piktamui … gaišta … visur visa MP124.
smal̃sčiai adv.: Dreski, lupi ir smalsčiai ingyji visa MP328.
4. NdŽ žr. smalsus 3.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • smalstumas — smalstùmas sm. (2) Š, NdŽ → smalstus: 1. Smalstumù nesitvėriau rš. Už vieno jos smalstùmo negalima samdyt Ds. Kad i tas tavo smalstùmas prakeiktas! Šd. Žiūrėjo skrynion iš smalstumo Ch1Sam6(turinys). 2. Kos36, LL73, BŽ346, Rk Ot smalstùmas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smalsus — smalsùs, ì adj. (4) 1. Š, L, Rtr, FT, Sml kuris labai viskuo domisi, viską nori žinoti: Moterys naujienų smalsios Pt. Smalsùs protas DŽ. Smalsùs žvilgsnis NdŽ. Daug smalsių akių žvilgčiojo į jį, sėdintį paskutiniame suole rš. ^ Visos Ievos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apysmalstis — apysmalstis, ė adj. (1) gana smalstus: Apysmalstė karvė, lenda į avižas Rm. Vaikas apysmalstis, reikia saldžius daiktus nuo jo slėpt Ėr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritraukti — I, Š, Rtr, KŽ; Lex47,49, SD1147, SD302, R30, MŽ40, Sut, M, LL193, L, ŠT16,17 1. tr. NdŽ velkant priartinti, privilkti artyn prie ko: Laivą pritraukti pri kranto N. | refl. tr.: Kol prisivobiji, prisitrauki su virvėm tą sienojį iš dumblyno Svn. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smagurokas — smagurokas, a adj. (1) gana smagurus, smalstus: Būtų nieko svotai, tiktai smaguroki: sema pasistiepę, kanda išsišiepę (d.) Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smagurus — smagurùs, ì adj. (4) NdŽ, Ob, Strn, Trgn, Žmt 1. Dkk, Ktk kuris mėgsta smaguriauti, smalstus, smilus: Vaikai visi smagùrūs Mlt. Toks smagurùs katinas, tik ir sukas apie puodynes Dbk. Jau smagurì buvo karvė Ds. 2. labai skanus, tinkamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smaigus — smaigùs, ì adj. (4) 1. kuris gerai sminga, smigus: Pasmailink kuolą – reikia smaigaũs Rs. 2. smailus: Smaigùs tokis kalnas už Nemunykščio Drsk. 3. mėgstantis gardumynus, smilus, smalstus: Jautis buvęs pasileidęs, smaigùs pri bulbių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smalkstumas — smalkstùmas sm. (2) 1. NdŽ → smalkstus 1. 2. Kos36, NdŽ skanėstas. 3. NdŽ → smalstus 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smalsnus — smalsnùs, ì adj. (4) žr. smalstus 1: Ji tokia smalsnì būdavo, tai jos ir nekęsdavo jisai Krs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smaltas — smaltas, a adj. RtŽ žr. smalstus 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”